تلفن(خط ویژه) 02149257

برگزاری روز جهانی صنعت نماتیشگاهی در ایران 1396/03/17

برگزاری روز جهانی صنعت نماتیشگاهی در ایران 1396/03/17

روز جهانی صنعت نمایشگاهی تنها یک رویداد نیست ، بلکه یک اعلان عمومی برای تمام علاقه مندان و فعالان صنعت نمایشگاهی
برای ترویج صنعت نمایشگاهی و به اشتراک گذاشتن یک صدای واحد و منسجم است. این ترکیبی از تمام تلاش های ما با هم است. شما به عنوان یک فرد ، شرکت یا انجمن با یک فعالیت هرچند کوچک به عنوان بخشی از این صنعت می توانید یک تغییر بزرگ بوجود آورید.
هرکاری که در جهت ترویج این صنعت انجام دهید به تاثیر بیشتر روز جهانی صنعت نمایشگاهی ، برای شناسایی این صنعت به دیگران کمک خواهد کرد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران روز جهانی نمایشگاهها برای اولین بار در تاریخ نمایشگاهی کشور تعیین و گرامی داشته شد.
بنابر این گزارش : با توجه به اهمیت برگزاری نمایشگاهها در سراسر جهان، کشورهای مختلف با هماهنگی اتحادیه جهانی نمایشگاهها اقدام به تعیین یک روز که در هر کشور از اهمیت خاصی برخوردار است به عنوان روز نمایشگاه ، اهمیت برگزاری نمایشگاهها را گرامی می دارند .
قابل ذکر است : روز جهانی نمایشگاهها در ج.ا.ایران برای اولین بار با پیشنهاد شاهرخ مدرس که یکی از کارشناسان و صاحبنظران برجسته نمایشگاهی در ایران و جهان است پیشنهاد گردید ، که مورد موافقت قرار گرفت و 17 خرداد هر سال به عنوان روز نمایشگاه در ج.ا.ایران تعیین گردید .
این گزارش حاکی است : شرکت سهامی نمایشگاهها با توجه به اهمیت این روز در جهت ثبت تاریخی و ایجاد انگیزه بیشتر برای تولید و صادرات ملی اقدام به برگزاری جلسه شورای مدیران در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران نمود و دکتر اسفهبدی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نمایشگاهها در جهت تقدیر از مدرس به عنوان پیشنهاد دهنده این روز تاریخی با ایراد سخنانی از وی تقدیر و تشکر نموده و با اهداء لوح تقدیر ابراز امیدواری نمود تا این امر باعث پیشرفت روز افزون صنعت نمایشگاهی کشور همگام با پیشرفتهای جهانی گردد.


طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی
www.memaric.com 
49257_9821+ 
Instagram : memaric
Telegram : @memaric